Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  úterý, 16.7.2024   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 5949 ks • cena: 11995165.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Aktuální ceník

Aktualizace
FIRE-NX 06/2024


NX Software > požární ochrana a BOZP

Nabídka software pro řešení problematiky PO a BOZP

Upgrade modulu NX804-ČSN 73 0804 ed.2 2020
ČSN 73 0804 ed.2 2020
Aktualizovaný modul NX804/NX804PRO podle ČSN 73 0802 ed.2 2020. Pro upgrade je nutná licence na modul NX804/ NX804PRO podle ČSN 73 0804.
cena s DPH: 726.00 Kč

detail     objednat

Upgrade modulu NX802-ČSN 73 0802 ed.2 2020
ČSN 73 0802 ed.2 2020
Aktualizovaný modul NX802/NX802PRO podle ČSN 73 0802 ed.2 2020. Pro upgrade je nutná licence na modul NX802/ NX802PRO podle ČSN 73 0802.
cena s DPH: 726.00 Kč

detail     objednat

Rozšíření NXLS rozhraní FIRE-NX pro práci s tabulkami XLS (libovolná konfigurace modulů NX802 a NX804)
NX802 + NX804
Rozšíření NXLS modulů NX802 a NX804 podporuje import a export tabulek ve formátu XLS tabulkového procesoru MS Excel. Umožňuje datovou komunikaci s modulem FIRE-NXLS nebo mezi objekty v databázích NX802 a NX804. Cena platí paušálně pro libovolnou ....více
cena s DPH: 550.00 sleva 10%
naše cena 495.00 Kč (ušetříte 55 Kč)

detail     objednat

Modul FIRE-NXLS - EXCELentní výpočty požárního rizika pro uživatele NX802 / NX804
ČSN 73 0802 & ČSN 730804
- zadání vstupních údajů pro výpočet požárního rizika z tabulky ve formátu MS Excel - uživatelské rozhraní je analogické s programem MS Excel - simultánní výpočty požárního rizika podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 s exportem do tabulky *.XLS - nevyž....více
cena s DPH: 1900.00 sleva 10%
naše cena 1710.00 Kč (ušetříte 190 Kč)

detail     objednat

Modul FIRE-NXLS - EXCELentní výpočty požárního rizika (klienti bez licence na NX802/NX804)
ČSN 73 0802 & ČSN 730804
- zadání vstupních údajů pro výpočet požárního rizika z tabulky ve formátu MS Excel - uživatelské rozhraní je analogické s programem MS Excel - simultánní výpočty požárního rizika podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 s exportem do tabulky *.XLS - nevyž....více
cena s DPH: 2178.00 sleva 10%
naše cena 1960.00 Kč (ušetříte 218 Kč)

detail     objednat

Modul NX802S
ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty ed. 2020
(Neobsahuje rozšíření NXLS pro výstup do tabulek MS Excel) Řešení požární bezpečnosti staveb podle ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty - řešení požárního rizika včetně vyhodnocení vyšších požárních zatížení - zohlednění požárně bezpečnostních....více
cena s DPH: 2662.00 sleva 10%
naše cena 2395.00 Kč (ušetříte 267 Kč)

detail     demo     objednat

Modul NX804-PRO k profesionální práci
ČSN 73 0804 - Výrobní objekty ed. 2020
(Neobsahuje rozšíření NXLS pro výstup do tabulek MS Excel) Řešení požární bezpečnosti staveb podle ČSN 73 0804 - Výrobní objekty, Změna Z3 2020 - řešení požárního rizika ve dvou variantách včetně vyhodnocení místně soustředěných požárních ....více
cena s DPH: 4598.00 sleva 10%
naše cena 4138.00 Kč (ušetříte 460 Kč)

detail     demo     objednat

Modul NX804S
ČSN 73 0804 - Výrobní objekty ed.2 2020
(Neobsahuje rozšíření NXLS pro výstup do tabulek MS Excel) Řešení požární bezpečnosti staveb podle ČSN 73 0804 - Výrobní objekty, Změna Z3 2020 - řešení požárního rizika ve dvou variantách včetně vyhodnocení místně soustředěných požárních ....více
cena s DPH: 2662.00 sleva 10%
naše cena 2395.00 Kč (ušetříte 267 Kč)

detail     demo     objednat

Modul NX802-PRO k profesionální práci
ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty ed.2 2020
(Neobsahuje rozšíření NXLS pro výstup do tabulek MS Excel) Řešení požární bezpečnosti staveb podle ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty - řešení požárního rizika včetně vyhodnocení vyšších požárních zatížení - zohlednění požárně bezpečnostních....více
cena s DPH: 4598.00 sleva 10%
naše cena 4138.00 Kč (ušetříte 460 Kč)

detail     demo     objednat

Modul NX845:2012
ČSN 73 0845:2012 - Sklady
Řešení požární bezpečnosti staveb podle ČSN 73 0845:2012 - Sklady - identifikaci skladu a zařazení požárního úseku do skupiny provozů skladu - řešení požárního rizika požárních úseků podle ČSN 73 0845 i ČSN 73 0804 - určení ekonomického....více
cena s DPH: 2662.00 sleva 10%
naše cena 2395.00 Kč (ušetříte 267 Kč)

detail     objednat

Modul NX842
Upgrade modulu NX802-ČSN 73 08xx:2011
Upgrade kombinace NX802+NX804-ČSN 73 08xx:2011
Upgrade-plná instalace NX802+NX804-ČSN 73 08xx:2011 pro další PC
Modul DZP-HAS
Modul DZP-SaP+
PTV
PTV+
Modul A246
Modul BOZP246 pro HZS
R-HELP - CD ROM
Modul KONSTR-PBS
Modul Tester PO
Modul FIRE-MAN
Modul Lhůtník A - úkony
Databáze - 00 Administrativa
Databáze - 01 Prohlídky
Databáze - 02 Kontroly
Databáze - 03 Zkoušky a měření
Databáze - 04 Revize
Databáze - 05 Lékařské prohlídky
Databáze - 06 Školení
Databáze - 07 Čištění
Databáze - 08 Údržba
Databáze - 09 Opravy
Modul Lhůtník B - skupiny
Databáze 10 Bezpečnost a hygiena práce
Databáze 11 Doprava a dopravní zařízení
Databáze 12 Budovy, objekty
Databáze 13 Elektrická zařízení
Databáze 14 Materiály, suroviny, produkty
Databáze 15 Požární ochrana
Databáze 16 Pracovní pomůcky, nářadí
Databáze 17 Plynová zařízení
Databáze 18 Pomocná zařízení a technologie
Databáze 19 Stavebnictví
Databáze 20 Kotle a kotelní zařízerní
Databáze 21 Pracovní stroje a zařízerní
Databáze 22 Tepelná a energetická zařízení
Databáze 23 Těžební práce a technologie
Databáze 24 Tlaková zařízení
Databáze 25 Vodní hospodářství
Databáze 26 Zemědělství
Databáze 27 Zdvihací zařízení
Databáze 28 Zdravotnictví
Databáze 29 Signalizační zařízení
Databáze 30 Sportovní zařízení
Modul Tester BOZP
Modul Riziko 495
Fireheat
Modul NX810
Modul NX-€C3 - OCEL- POŽÁR
Modul NX-€C5 - DŘEVO - POŽÁR
Modul NX-€C1 - PARAMETRICKÉ TEPLOTNÍ KŘIVKY
Upgrade modulu NX845-ČSN 73 0845:2012
Modul NX845:2012 pro vlastníky licence na NX802 / NX804
Upgrade modulu NX842-ČSN 73 0842:2014
Modul NX842:2014 pro vlastníky licence na NX802 / NX804
Modul ÚRAZ170

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2024, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 15.7.2024