Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  úterý, 16.7.2024   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 5951 ks • cena: 11998649.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Aktuální ceník

Aktualizace
FIRE-NX 06/2024


Podrobnejší informace


Modul Riziko 495
Hodnocení pracovních rizik a OOPP
cena: 3630.00 sleva 10%
naše cena 3267.00 Kč (ušetříte 363 Kč)

demo     objednat

Modul Riziko 495 umožňuje na základě analýzy a hodnocení rizik na pracovištích resp. pracovních
místech stanovit prostředky pro individuální ochranu - osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro jednotlivé ohrožené profese.

Práce s modulem probíhá ve čtyřech fázích:

- zadání (identifikace firmy,
návrh posuzovaných systémů
podle pracovišť resp.
pracovních míst a začlenění
profesí do jednotlivých posuzovaných
systémů

- analýza (identifikace nebezpečí,
výběr profesí pro jednotlivá
ohrožení v rámci posuzovaného
systému )

- hodnocení (hodnocení rizik podle
BS8800, návrh opatření, stanovení
poskytovaných OOPP pro ohrožené
profese podle rizik - Vyhláška č.
495/2001 Sb.)

- export (generování sestav s
posouzenými rizik a seznamy
poskytovaných OOPP pro ohrožené
profese jak pro posuzované systémy
tak i celkový přehled za celou
firmu)

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2024, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 15.7.2024