Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  pátek, 14.6.2024   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 5803 ks • cena: 11695575.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Aktuální ceník

Aktualizace
FIRE-NX 12/2023


Informace o firmě

Zaměření: software pro požární ochranu a BOZP

FIRE-NX

modulový systém pro požární ochranu se orientuje na zpracování software pro řešení problematiky požární bezpečnosti staveb (PBS) - výpočty požárního rizika, ekonomického rizika, stanovení odstupových vzdáleností, změny staveb, dimenzování únikových cest, evakuace osob a zvířat, zásobování požární vodou pro hašení, navrhování elektrické požární signalizace, stanovení požární odolnosti konstrukcí podle:

ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,
ČSN 73 0842, ČSN 73 0845,
ČSN 73 0818, ČSN 73 0873,
ČSN 73 0834, ČSN 73 0810,
ČSN 73 0875, ČSN 73 0824.

Moduly FIRE-NX jsou určeny specialistům pro zpracování technických zpráv. Moduly byly schváleny ředitelstvím HZS v Praze.

BOZP-NX

Modulový systém BOZP-NX je určen firmám a specialistům provádějícím činnosti v oblasti bezpečnosti práce. Software umožňuje:
•  sledování lhůt pro periodické činností podle aktuální legislativy
•  analýzu a vyhodnocení pracovních rizik
•  zařazení pracovních míst do kategorií podle platné legislativy
•  stanovení ochrannných osobních pracovních prostředků pro ohrožené profese
•  sledování a statistické zpracování úrazovosti podle platné legislativy
•  generování testů pro BOZP

HEAT-NX

modulový systém pro řešení problematik v oblasti tepelné techniky. Vedení tepla, tepelně-technické charakteristiky materiálů.

EURO-NX

modulový systém pro navrhování konstrukcí na účinky požáru podle eurokódů 1,3 a 5.

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2024, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 4.6.2024