Přihlášení / registrace    Objednané moduly    Odeslat objednávku

  sobota, 31.10.2020 | Aktuálně :  Upgrade NX804 Z3 2020 podle ČSN 73 0804, Změna Z3 2020Upgrade NX802 Z3 2020 podle ČSN 73 0802, Změna Z3 2020  NXLS:  EXCELentní výpočty podle ČSN 73 0802 a 73 0804 

  Klient: nepřihlášen   Objednáno: 77 modulů • 26510 ks • cena: -344519262.96 Kč  

    FIRE-NXLS - simultánní výpočet požárního rizika podle ČSN 73 802 a 73 0804Import dat z tabulky XLSExport do tabulky MS Excel

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8.x/10
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Ceník 2020

Aktualizace
FIRE-NX 06/2020


Stav objednávky

položka

ks

cena

DPH

celkem  

Modul NX804S

2376.00

21.00%

2808432.00

Modul NX804-PRO k profesionální práci

4104.00

21.00%

4933008.00

Upgrade modulu NX802-ČSN 73 08xx:2011

720.00

21.00%

436320.00

Modul NX802S

2376.00

21.00%

2399760.00

Modul NX845:2012

2376.00

21.00%

2637360.00

Modul NX802-PRO k profesionální práci

4104.00

21.00%

4662144.00

Modul NX842

1620.00

21.00%

1388340.00

Modul NX-€C1 - PARAMETRICKÉ TEPLOTNÍ KŘIVKY

864.00

21.00%

316224.00

Modul DZP-HAS

3564.00

21.00%

1311552.00

Upgrade kombinace NX802+NX804-ČSN 73 08xx:2011

1200.00

21.00%

476400.00

Modul DZP-SaP+

1080.00

21.00%

446040.00

Modul NX-€C3 - OCEL- POŽÁR

5400.00

21.00%

1944000.00

PTV

2592.00

21.00%

855360.00

Modul NX-€C5 - DŘEVO - POŽÁR

5400.00

21.00%

1938600.00

Upgrade-plná instalace NX802+NX804-ČSN 73 08xx:2011 pro další PC

2400.00

21.00%

765600.00

Fireheat

5400.00

21.00%

2748600.00

Modul A246

1512.00

21.00%

439992.00

Databáze - 04 Revize

3240.00

21.00%

706320.00

Modul BOZP246 pro HZS

3780.00

21.00%

1164240.00

R-HELP - CD ROM

1080.00

21.00%

367200.00

Modul FIRE-MAN

432.00

21.00%

130032.00

Databáze - 06 Školení

2160.00

21.00%

429840.00

Databáze 14 Materiály, suroviny, produkty

1080.00

21.00%

205200.00

Modul KONSTR-PBS

3240.00

21.00%

822960.00

Modul Tester PO

2376.00

21.00%

719928.00

Databáze - 09 Opravy

540.00

21.00%

119340.00

PTV+

3348.00

21.00%

1061316.00

Modul Lhůtník A - úkony

2160.00

21.00%

367200.00

Databáze 11 Doprava a dopravní zařízení

1080.00

21.00%

214920.00

Databáze - 00 Administrativa

540.00

21.00%

100980.00

Databáze - 01 Prohlídky

2160.00

21.00%

371520.00

Databáze - 02 Kontroly

5400.00

21.00%

1247400.00

Databáze - 03 Zkoušky a měření

4320.00

21.00%

820800.00

Databáze - 05 Lékařské prohlídky

2160.00

21.00%

390960.00

Databáze - 08 Údržba

1080.00

21.00%

193320.00

Databáze 12 Budovy, objekty

1089.00

21.00%

210177.00

Databáze 13 Elektrická zařízení

1089.00

21.00%

210177.00

Databáze 15 Požární ochrana

1089.00

21.00%

169884.00

Databáze 16 Pracovní pomůcky, nářadí

1089.00

21.00%

217800.00

Databáze 17 Plynová zařízení

1089.00

21.00%

247203.00

Databáze 18 Pomocná zařízení a technologie

1089.00

21.00%

227601.00

Databáze 19 Stavebnictví

1089.00

21.00%

236313.00

Databáze 20 Kotle a kotelní zařízerní

1089.00

21.00%

230868.00

Databáze 21 Pracovní stroje a zařízerní

1089.00

21.00%

260271.00

Databáze 22 Tepelná a energetická zařízení

1089.00

21.00%

261360.00

Databáze 23 Těžební práce a technologie

1089.00

21.00%

286407.00

Databáze 24 Tlaková zařízení

1089.00

21.00%

343035.00

Databáze 25 Vodní hospodářství

1089.00

21.00%

235224.00

Databáze 26 Zemědělství

1089.00

21.00%

279873.00

Databáze 27 Zdvihací zařízení

1089.00

21.00%

302742.00

Databáze 28 Zdravotnictví

1089.00

21.00%

259182.00

Databáze - 07 Čištění

1089.00

21.00%

205821.00

Modul Lhůtník B - skupiny

2178.00

21.00%

402930.00

Databáze 10 Bezpečnost a hygiena práce

1089.00

21.00%

192753.00

Databáze 29 Signalizační zařízení

1089.00

21.00%

242847.00

Databáze 30 Sportovní zařízení

1089.00

21.00%

266805.00

Modul Tester BOZP

4104.00

21.00%

1046520.00

Modul Riziko 495

3267.00

21.00%

1313334.00

Modul NX810

762.00

21.00%

246888.00

Modul FIRE-NXLS - EXCELentní výpočty požárního rizika pro uživatele NX802 / NX804

1710.00

21.00%

1855350.00

Rozšíření NXLS rozhraní FIRE-NX pro práci s tabulkami XLS (libovolná konfigurace modulů NX802 a NX804)

495.00

21.00%

468765.00

Modul FIRE-NXLS - EXCELentní výpočty požárního rizika (klienti bez licence na NX802/NX804)

1960.00

21.00%

1985480.00

Upgrade modulu NX845-ČSN 73 0845:2012

726.00

21.00%

213444.00

Modul NX845:2012 pro vlastníky licence na NX802 / NX804

1573.00

21.00%

456170.00

Upgrade modulu NX842-ČSN 73 0842:2014

726.00

21.00%

215622.00

Modul NX842:2014 pro vlastníky licence na NX802 / NX804

1331.00

21.00%

395307.00

Modul ÚRAZ170

2624.00

21.00%

1025984.00

Upgrade modulu NX802-ČSN 73 0802, Změna Z3 2020

726.00

21.00%

60984.00

Upgrade modulu NX804-ČSN 73 0804, Změna Z3 2020

726.00

21.00%

63888.00

celková cena: -344519262.96  1. Provedete-li změny v množství objednávaného zboží, potvrďte je vždy tlačítkem "Přepočítat".
  2. Pokud chcete položku z objednávky odstranit, zadejte počet objednávaných kusů 0.

Nejste dosud přihlášeni.

  1. pokud jste již zaregistrováni, stačí vyplnit přihlašovací jméno a heslo.
  2. neregistrovaní uživatelé serveru , vyplňte prosím fakturační a doručovací údaje v části
registrace.
login:
heslo:
 

ČSN 73 0802 Z3 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 Změna Z3 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 Z3 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 Změna Z3 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802:2009(video)
NX804:2010(video)
NX842:2012(video)
NX845:2012(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2020, Software pro PO a BOZP?  Poslední modifikace 14.07.2020