Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  čtvrtek, 21.9.2023   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 4732 ks • cena: 9538849.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Ceník 2023

Aktualizace
FIRE-NX 06/2023


Podrobnejší informace


Modul DZP-HAS
DZP
cena: 3993.00 sleva 10%
naše cena 3593.00 Kč (ušetříte 400 Kč)

demo     objednat

Výpočty sil a prostředků (SaP) pro nejsložitější variantu požáru podle Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Generování operativní karty. Grafický editor s možností vkládání značek s databáze.

Základním materiálem pro zpracování DZP-HAS byl opět „Metodický návod..“ (dále MN).Všechny tabulky MN jsou v modulu DZP-HAS řešeny jako databáze s možností aktualizace uživatelem (např. doplnění aut. techniky, typů a průměrů proudnic atd.). Uživatel tak má možnost řadu údajů měnit bez vazby na autora programu (vhodné pro nestandardní případy, které nelze podle údajů ve stávajících tabulkách metodického návodu zcela přesně řešit).
Jsou implementovány nástroje, které umožňují ihned po změně parametrů (výchozí časové relace, korekce lineárních rychlostí šíření požáru s ohledem na charakter řešeného prostoru), sledovat změnu zásadních výstupních parametrů, např. grafické znázornění rádia-R požáru. Pro určení plochy hašení lze např. aplikovat postup výpočtu Sh z počtu nasazených proudnic. Tyto nástroje umožňují uživateli a řešiteli DZP co nejvíce se přiblížit realitě.

Cílem zpracování programu nebylo podpořit často aplikovaný formální přístup, ale poskytnout specialistům v oblasti požární ochrany komfortního pomocníka pro řešení velmi složité problematiky zdolávání požáru.

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2023, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 12.9.2023