Přihlášení / registrace      Objednané moduly     Odeslat objednávku

  čtvrtek, 21.9.2023   Klient: neprihlášen     Objednáno: 69 modulů • 4732 ks • cena: 9538849.00 Kč  

Nové webové stránky pro aktivní klienty FIRE-NX jsou aktuální : FireStore

Modulové systémy

   FIRE-NX
   BOZP-NX
   HEAT-NX
   EURO-NX

Technické info a služby
NX a Windows 7/8/10/11
    Ztráta hesla

Informace
   O firmě
   Administrativa

Downloads
   Demo
   Ceník 2023

Aktualizace
FIRE-NX 06/2023


Podrobnejší informace


Fireheat
Nestacionární vedení tepla
cena: 6050.00 sleva 10%
naše cena 5445.00 Kč (ušetříte 605 Kč)

objednat

Modul FIREHEAT pro řešení teplotního pole v konstrukci.

Rozložení teplot v konstrukci v závislosti na čase je údaj, který je významný při řešení problematiky v oblasti požární bezpečnosti staveb ke stanovení vzájemné závislosti konstrukce a hořícího požárního úseku, v oblasti tepelné ochrany budov ke zjištění průběhu postupného ohřívání či chladnutí konstrukce a tepelně technických problémů v metalurgii např. řešení teplotního pole ve stěně hutnické pece.

Metoda řešení rovnice vedení tepla :

V modulu FIREHEAT je použita numerická diferenční metoda , která vychází z metody elementárních tepelných bilancí

Aplikace modulu FIREHEAT :

Modul FIREHEAT umožňuje stanovení teplotního pole v jak homogenních (vrstva se stejnými tepelně technickými charakteristikami lambda [W.m-1.K-1], c [J.kg-1.K-1] , rho [kg.m-3]) , tak i v heterogenních (několik vrstev s rozdílnými lambda, c , rho) konstrukcích. Pro parametry lambda, c , rho lze zadat také jejich teplotní závislosti.

ČSN 73 0802 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX802
podle ČSN 73 0802 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

ČSN 73 0804 ed.2 2020

         
Aktualizace modulu NX804
podle ČSN 73 0804 ed.2 2020
Více informací, cena upgrade a způsob objednání .. ZDE

Autor modulových systémů

Ing. Radim Bochňák, CSc.

Na svobodě 3183
723 00 OSTRAVA-MARTINOV
mobil: 602 744 402
e-mail: info@bochnak.cz

IČ: 42876095
DIČ: CZ6003180535

NV č. 170/2014 Sb.

  
Distribuce modulu ÚRAZ170
podle NV č.170/2014 Sb.
cena: 2.624,- Kč vč.DPH

ÚRAZ170(video)

! Sleva 10% !

10% sleva
při objednávce přes internet sleva 10 % na každý objednaný modul
(objednávka na dobírku nebo zálohová faktura - PDF zašleme e-mailem)

DEMO


Demo/videa ke stažení:

FIRE-NXLS(video)
NX802(video)
NX804(video)
NX842(video)
NX845(video)
DZP-HAS s operativní kartou (video)
ÚRAZ170(video)
NX€C1 pro ČSN EN 1991-1-2
NX810 - pomocné výpočty
Riziko 495
BOZP-Lhůtník

! EUROKÓDY !

! EUROKÓD 1 !


€URO-NX

NX€C1 - parametrické teplotní křivky

- simulace požáru podle přílohy A k ČSN EN 1991-1-2
- zjednodušený model požáru pro fázi ohřevu i fázi chladnutí
- sledování vlivu otvorů a požárního zatížení na průběh parametrických teplotních křivek
grafický (teplotní křivky) i tabulkový (rozvoj požáru) výstup

! EUROKÓD 3 !


€URO-NX

NX€C3 - ocel-požár

- výpočty požární odolnosti ocelových konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- přestup tepla do konstrukce a mechanická analýza prvků podle EC3-1-1 a EC3-1-2
stanovení požární odolnosti ocelového konstrukčního prvku

! EUROKÓD 5 !


€URO-NX

NX€C5 - dřevo-požár

- výpočty požární odolnosti dřevěných konstrukcí
- analýza požárního úseku EC1-1-2 parametrická křivka
- mechanická analýza prvků podle EC5-1-1 a EC5-1-2 - zatěžovací případy ohyb a smyk, tlak, tah
- metoda účinného průřezu -> stanovení požární odolnosti dřevěného konstrukčního prvku

!Slevy

Aktuální ceník modulů řady NX
50% SLEVY pro
hasičské záchranné sbory
školské instituce
zdravotnická zařízení
studenty
důchodce
zdravotně postižené občany

© Radim Bochňák 1994-2023, Software pro PO a BOZP  Poslední modifikace 12.9.2023